Gorączka chroni przed rakiem?

Spread the love
Gorączka chroni przed rakiem?

Zbijanie podwyższonej temperatury zdaje się zapobiegać przegrzaniu, a w kon­sekwencji zmianom w mózgu. Jednak gorączka to broń, która zwalcza mikroor­ganizmy – a może nawet komórki nowotworowe. Im wyższa temperatura ciała, tym szybciej organizm uruchamia naturalne mechanizmy zwalczania zaka­żeń i zbuntowanych komórek rakowych. I odwrotnie – gdy jest ona obniżona (np. podczas snu), sprzyja to stanom zapalnym i chorobom serca, co w pewnej mierze tłumaczy, dlaczego pracownicy zmianowi i osoby cierpiące na bez­senność częściej doświadczają tych schorzeń. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że w odpowiedzi na podwyższenie temperatury powstaje białko A20, które chroni organizm przed stanami zapalnymi i rakiem.

Według ekspertów z uniwersytetów w Warwick i w Manchesterze (Wielka Bry­tania) ta zależność stanu zdrowia od temperatury wyjaśnia, dlaczego zimą docho­dzi do większej liczby zachorowań na grypę, przeziębienie lub anginę. Ich wnio­ski są zgodne z inną publikacją, która wykazała, że osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat przechodziły ostrą infekcję z gorączką, są mniej narażone na zachorowanie na raka.

Dodaj komentarz