Leki tylko z apteki?

Spread the love

Leki tylko z apteki?

 

Choć w większości europejskich krajów sprzedaż jakichkolwiek leków poza aptekami jest nie­możliwa lub ściśle regulowana, to u nas kwitnie praktycznie bez kontroli Państwowej Inspek­cji Farmaceutycznej.

Raport PharmaExpert ujawnia, że na stacjach benzynowych, w super­marketach, kioskach w 2009 r. było dostępnych 525 preparatów, a w ubiegłym liczba ta była szacowana na aż 3 tys. Poza aptekami sprzedaje się aż 45% preparatów prze­ciwbólowych.

Wyróżnia nas brak ograniczenia liczby opa­kowań leków lub dawek sprzedawanych poza aptekami, w tym zwłaszcza niesteroidowych leków przeciwzapalnych i paracetamolu.

Organy inspekcji farmaceutycznej nie mają wiedzy, czy produkty lecznicze w obrocie pozaaptecznym są przechowywane prawidłowo, zaś osoby nabywające te leki mają bardzo ograniczony dostęp do informacji na temat właści­wego ich stosowania i przechowywania.

Dodaj komentarz