PÓŁ MILIONA INFEKCJI Z GOOGLE PLAY

Spread the love

PÓŁ MILIONA INFEKCJI ' Z GOOGLE PLAY

Ponad 500 tys. użytkowników zainstalowało złośliwe oprogramowanie ze sklepu Google'a.

Złośliwe oprogramowanie w sklepie Google Play to nadal poważny pro­blem. Świadczy o tym ostatni przy­padek kilkunastu zainfekowanych gier, o których doniósł jeden z ekspertów ESET. Łącznie 13 aplikacji zanotowało ponad 560 tys. pobrań. Co ciekawe, wszystkie pocho­dzą od tego samego dostawcy.

O znalezisku poinformował Lukas Stefan­ko, ekspert firmy produkującej oprogramo­wanie zabezpieczające Eset, niejako spe­cjalizujący się w wyszukiwaniu tego typu zagrożeń. Co gorsza, dwie z 13 wspomnia­nych gier dostały się do sekcji czyli aplikacji zdobywających popularność, co naraziło na infekcję jeszcze większą rze­szę użytkowników. Na szczęście Google zareagowało na zgłoszenie i wszystkie aplikacje zostały już usunięte z zasobów Google Play.

Za stworzenie wszystkich zainfekowa­nych złośliwym oprogramowaniem gier odpowiedzialny jest deweloper Luiz Pinto. Wykryty malware w większości przypad­ków powodował awarię aplikacji zaraz po uruchomieniu. Dodatkowo usuwał ikonę aplikacji, aby trudniej było ją zlokalizo­wać i usunąć. Użytkownik musiał wyrazić zgodę na pełny dostęp do monitorowania ruchu sieciowego, co mogło powodować kradzież poufnych danych.

Google od lat naciskane jest przez społecz­ność Androida w kwestii poprawy bezpie­czeństwa platformy systemowej. W stycz­niu 2018 r. firma opublikowała w raport, z którego wynika, że tylko w 2017 r. usunię­to z zasobów sklepu ponad 700 tys. aplikacji zainfekowanych złośliwym oprogramowa­niem. Z kolei G Data do trzeciego kwartału 2018 roku naliczyła ponad 3,2 mln złośli­wych aplikacji na Androida, które pozostają „na wolności".

Dodaj komentarz