Czy śniadania są ważne?

Zdrowy tryb życia, to nie tylko wyeliminowanie z diety szkodliwych artykułów, to również praktykowanie pewnych prostych zasad zdrowia. Jedna z takich zasad to jedzenie regularnie solidnego śnia­dania. Zasadę tę można uważać jako podstawową ponieważ rezultaty nieprzestrzegania jej, mogą prowadzić do skompli­kowanych problemów. Ważność tej zasady podkreślona została już w XIX wieku przez pionierkę zasad odżywiania […]