Drożdże-właściwości zdrowotne

Od dawna uchodzą za idealne źródło witamin z grupy B. Od niedawna wiemy również, że są nam bliskie genetycznie. Drożdże z gatunku Saccharomyces cerevisiae, do którego zalicza się droż­dże piekarnicze, winiarskie i piwo­warskie, to pierwszy mikroorganizm eukariotyczny, którego DNA udało się odczytać1. Co ważne, dalsze badania wykazały, że genom drożdży jest w 23% podobny do […]