Mięso powiązano z nadpobudliwością

Przetworzone mięso szkodzi zdrowiu psychicznemu. Co więcej osoby, u których stwierdzono już problemy mentalne, 3 razy częściej sięgają po produkty takie jak szynka, salami, kiełbasa czy bekon. Azotany, które powstają podczas procesów przetwarzania mięsa, prawdopodobnie wpływają na bakterie jelitowe, co z kolei wywołuje objawy choroby dwubiegunowej: huśtawki nastroju i manie. To wnioski z obserwacji przeprowadzonych […]