Zamiast na śmietnik -do żołądka

Stworzenie jadalnego opakowania żywności stało się celem naukowców na całym świecie, a jedno z badań jest prowadzone w Polsce.Jego efekty są spektakularne. Naszym badaczom udało się w warun­kach laboratoryjnych uzyskać całko­wicie naturalne opakowanie, które można zjeść wraz z zawartością! W tym celu wyko­rzystano bakterie i drożdże, które żerując na biokompoście, tworzą membranę celulo­zową, będącą wynikiem […]